Voksende international uenighed om mammografiens sikkerhed og effektivitet

Allerede i 2011 gik debatten højt, efter at Det Nordiske Cochrane Center offentligt havde meldt ud, at 500 kvinder hvert år får bortopereret brystet eller dele af brystet, uden der er en egentlig grund til det.[1] Udtalelsen bygger på en stor nordisk undersøgelse, som viser, at tumorer i brystet forsvinder af sig selv uden behandling. Den eneste grund til, at disse tumorer bliver behandlet er, fordi kvinder bliver screenet for brystkræft, og det bør man stoppe med, mener Peter Gøtzsche fra Det Nordiske Cochrane Center, der er en af parterne bag den store undersøgelse.

Den opsigtsvækkende udtalelse affødte en masse kritik fra andre brystkræftlæger i Danish Breast Cancer Cooporative Group (DBCG) og Kræftens Bekæmpelse.

Forskerne havde netop fået publiceret en artikel om deres forskning i det velansete videnskabelige tidsskrift Lancet Oncology og bygger på data fra over 300.000 svenske kvinder. Blandt de kvinder, der blev screenet flere gange i en 6-års periode, var der flere tilfælde af brystkræft (1443 per 100.000), end blandt kvinder i samme alder, der kun blev screenet i de sidste 2 år af den 6-årige periode (1269 per 100.000).

Da antallet af tilfælde er højere blandt de kvinder, der screenes flere gange, konkluderer forskerne, at en del af kræfttilfældene, som blev opdaget under screening, ville være forsvundet af sig selv, og derfor ikke nødvendiggjorde et kirurgisk indgreb. Forskerne viser også, at denne forskel ikke kan skyldes, at screening overser nogle kræfttilfælde ved første screening, som så fanges ved senere screeninger.

”Det her studie fra Sverige er klart det bedste af sin slags. Sammenholdt med undersøgelser fra Norge og USA står det klart, at meget af den kræft, vi finder ved screening, er harmløs og forsvinder af sig selv,” siger professor Peter Gøtzsche

Ifølge Peter Gøtzsche er det et biologisk fænomen, at vi går rundt med kræftceller eller tumorer i kroppen, fortæller han til videnskab.dk. De fleste af disse kræftknuder er ganske harmløse og opdages kun, når der screenes efter dem. Den nye internationale undersøgelse viser, at meget af det, screeningerne finder, ville være forsvundet af sig selv igen uden behandling.

”Da man behandler alt, hvad man finder, ser man ikke denne selvhelbredelse i praksis, og patienterne vil derfor tro, at screeningen og den efterfølgende behandling reddede deres liv, hvilket ikke er rigtigt,” siger Peter Gøtzsche.

»Vi interesserer os for kræftfremkaldende stoffer i miljøet, fordi det vigtigste er at forebygge kræft. Men den bedste måde at forebygge risikoen for brystkræft er ved at lade være med at gå til screening. Ved screening er der stor risiko for, at man finder harmløse kræfttilfælde, som man unødvendigt behandler,« fortæller Peter Gøtzsche.

Peter Gøtzsche udgav året efter bogen Mammography Screening. Truth, Lies and Controversy med den mest dybtgående, meget veldokumenterede gennemgang af (den tvivlsomme) evidens for screening og de negative konsekvenser af den omfattende screeningspraksis.

En del af kritikken går på usikkerheden ved screeningsresultaterne. Der er en del, der får at vide, at de har brystkræft uden, at det er tilfældet og andre tilfælde, hvor en brystkræft ikke identificeres ved mammografi.

Graden af den første type kaldes falsk-positive resultater og ligger mellem 2,6 og 15,9%.[[2] Falsk positive resultater medfører som regel yderligere undersøgelser, som kan indebære yderligere røntgenundersøgelser eller biopsi.

En del af mammografiresultaterne misfortolkes som falsk negative. Et falsk negativt mammogram viser sig, når mammogrammet læses, som om det er normalt eller negativt, selvom der faktisk er kræft.

En undersøgelse af mammografi-resultater fra en populationsbaseret screening estimerede, at fejlslagne kræftresultater udgjorde 29%.[3]Andre studier har rapporteret om manglende opdagelse af kræft hos mellem 12 og 37% af de, der fik mammografi.[4]

På trods af den høje grad af falsk-positive og falsk-negative mammografier, bliver metoden stadig anset for at være “den gyldne standard” for brystkræft screening, fordi den kan opdage tumorer på et tidligt stadie, hvor de er små og følsomme for behandling. Kritikken bliver typisk affejet af kræftlæger og Kræftens Bekæmpelse.

Referencer:
[1] Dr Per-Henrik Zahl, Prof Peter C Gøtzsche, Prof Jan Mæhlen: Natural history of breast cancers detected in the Swedish mammography screening programme: a cohort study. The Lancet Oncology Volume 12, No. 12, p1118–1124, November 2011. http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(11)70250-9/abstractx
http://videnskab.dk/krop-sundhed/brystkraeft-forsvinder-af-sig-selv

[2] Elmore JG, Miglioretti DL, Reisch LM, et al. Screening mammograms by community radiologists: variability in false-positive rates. J Natl Cancer Inst. 2002 Sep 18;94(18):1373-80.

[3] Yankaskas BC, Schell MJ, Bird RE, et al. Reassessment of breast cancers missed during routine screening mammography: a community-based study. AJR Am J Roentgenol. 2001 Sep;177(3):535-41.

[4] Woolf SH. The accuracy and effectiveness of routine population screening with mammography, prostate-specific antigen, and prenatal ultrasound: a review of published scientific evidence. Int J Technol Assess Health Care. 2001;17(3):275-304.