Ingefær reducerer kvalme hos kræftpatienter under behandling

Kræftpatienter opfatter kvalme og opkastninger som nogle af de mest generende bivirkninger, når de får kemobehandling.[1] Behandles opkastningerne ikke, kan det medføre dehydrering, stofskifteproblemer, vitaminmangel og i værste fald skader i spiserøret. Det er svært at få en hverdag til at fungere og giver dårligere livskvalitet.

Ifølge en artikel i European Oncology fra 2010[2] rapporterer op til 70% af de voksne patienter og 58% af de børn og unge, der får visse typer kemoterapi om kvalme på trods af udbredt brug af kvalmestillende medicin på sygehusene.[3]

Forskerne inddeler kvalme som følge af kemoterapi i tre typer: forventningskvalme, akut og forsinket kvalme. Den først type kommer før behandlingen starter, fordi kræftpatienterne har en formodning om, at de vil få kvalme af behandlingen. Forventningskvalme er indrapporteret fra 20% af patienterne ved hver serie af kemo og fra 25-30% fra 4. serie af kemobehandlingen.[4]

Ingefær kan hjælpe
Et stort studie fra University of Rochester blev præsenteret på en konference i American Society of Clinical Oncology. Studiet omfattede 644 kræftpatienter, som fik kemobehandling fortrinsvis for brystkræft, kræft i fordøjelseskanalen og lungekræft.

Derudover fik de enten placebo eller kapsler med henholdsvis 0,5 gram, 1 gram eller 1,5 gram ingefær. Alle doser af ingefær var signifikant bedre end placebo. De mest effektive doser var 0,5 gram og 1 gram dagligt.[5]

Referencer:
[1] Bliss JM, Robertson B, Selby P, Br J Cancer, 1992;66 (Suppl. 19):814–23.
Schwartzberg LS, J Support Oncol, 2007;5(2 Suppl.):5–12

[2] European Oncology, 2010;6(2):14-6

[3] Hickok JT, Roscoe JA, Morrow GR, et al., Cancer, 1999;86(1):64–71.
Holdsworth MT, Raisch DW, Frost J, Cancer, 2006;106(4): 931–40.

[4] Morrow GR, Hickok JT, Rosenthal SN, Cancer, 1995;76(3):343–57.
Jacobsen PB, Bovbjerg DH, Redd WH, Health Psychol, 1993;12(6):469–75.
Morrow GR, Roscoe JA. In: Dicato M (ed.), Medical Management of Cancer Treatment Induced Emesis, London: Martin Dunitz; 1997:149–66.

[5] Ryan JL et al. Ginger for chemotherapy-related nausea in cancer patients: a URCC CCOP randomized, double-blind placebo-controlled clinical trial of 644 cancer patients. Presented at: American Society of Clinical Oncology Annual Meeting, May 30, 2009. J Clin Oncol. 27:15s, 2009 (suppl; Abstr 9511)
http://www.lifeovercancer.com/Test86/pdf/Ginger%20relieves%20chemo-related%20nausea.pdf