Et banebrydende studie af 25 års screening for brystkræft

 

Måske kan en ny undersøgelse i det mindste give anledning til eftertanke og eventuel revision af de fastlåste holdninger om effekten af mammografiscreeninger. Studiet, som er det største af sin slags, viser i hvert fald, at kritikken ikke er helt fejlplaceret. Studiets formål var at undersøge mammografiscreeningernes effekt på den langsigtede overlevelse af brystkræft og blev publiceret i det ansete medicinske tidsskrift British Medical Journal i februar 2014.[i]

Spørgsmålet var, om der var fordele ved at opdage brystkræft på et meget tidligt stadie, hvor knuderne er for små til at kunne mærkes. Forskerne kunne ikke konkludere, at det var tilfældet. Der kunne ikke konstateres en væsentlig forskel i forekomsten af brystkræft og hvor mange, der døde af sygdommen. Samtidig risikerer mange kvinder at skulle gennemgå unødig og aggressiv behandling på grund af tidligere diagnosticering.

Grafen viser dødsfald efter 25 år på grund af alle årsager

Undersøgelsen sammenlignede forekomst og dødelighed på grund af brystkræft i en periode på 25 år for kvinder mellem 40-59 år. 89.835 kvinder blev ved lodtrækning udvalgt til enten at få årlig mammografiscreening i 5 år eller fungere som kontrolgruppe uden screening.

I hele perioden fik i alt 3.250 kvinder brystkræft i mammografi-gruppen mod 3.133 i kontrolgruppen. Af disse døde 500 i mammografi-gruppen mod 505 i kontrolgruppen.

Som det fremgår af grafen, er der stort set ingen forskel på overlevelsen mellem dem, der var blevet mammografiscreenet hvert år i 5 år og dem, der ikke var blevet screenet. Det betyder med andre ord, at ikke bare har den tidlige diagnose ikke haft nogen mærkbar effekt på den langsigtede overlevelse. Man må også antage, at selv de 30% af brystkræfttilfældene, som diagnosticeres som DCIS (forstadier) er blevet behandlet med i hvert fald operation og sandsynligvis også kemo- og stråleterapi + evt. hormonbehandling efterfølgende i 5 eller 10 år. En barsk og tilsyneladende unødvendig behandling, som ikke ser ud til at have nogen effekt på overlevelsen.

Reference:
[i] Twenty five year follow-up for breast cancer incidence and mortality of the Canadian National Breast Screening Study: randomised screening trial
BMJ 2014; 348 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.g366 (Published 11 February 2014)